Tájékoztató

Jelen dokumentum sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen tőkepiaci instrumentum jegyzésére, vagy megvásárlására, és sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként. A dokumentum, vagy annak tartalmának ilyen felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges veszteségekért az Equilor Zrt. felelősséget nem vállal.

A dokumentumban foglalt információk több, különböző forrásból származnak, és az Equilor nem garantálja azok pontosságát, vagy teljességét. Ezen információk frissítése, vagy a jelen dokumentumban tárgyaltak alapján történő tanácsadás nem tartozik az Equilor feladatai közé.

Az Equilor Befektetési Zrt. munkavállalói és ügyfelei az elemzésekben szereplő befektetési termékek és származtatott instrumentumok tekintetében pozíciókkal rendelkezhetnek, melyek az elemzéstől függetlenül bármikor megváltozhatnak.

Mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját ? befektetési - céljainak és elvárásainak.

A fentiekben közölt tájékoztatás nem teljes körű. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében kérjük, hogy tanulmányozza a nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos jogszabályi előírásokat ? így különös tekintettel az SZJA tv. előírásait -, NAV/APEH állásfoglalásokat, valamint Társaságunk üzletszabályzatát, kapcsolódó hirdetményeket. Társaságunk külön hirdetmény közzétételével értesíti ügyfeleit a nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos szerződéses feltételekről. A fentiekben közölt információk kizárólag tájékoztatásnak minősülnek és nem tekinthetők adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak. A fentiekben foglaltakért az EQUILOR Befektetési Zrt. nem felelős.

Az akciókról, szolgáltatásokról, azok igénybevételének feltételeiről szóló fenti tájékoztatás nem teljeskörű. A tájékoztatás nem tartalmazza az egyes befektetési ügyletekre, ill. befektetési tevékenységre jellemző kockázatokat. Teljeskörű információkért forduljon az EQUILOR munkatársaihoz, ill. keresse fel honlapunkat.